Josep Portella

Pinaret

Pinaret és un generador de llocs web estàtics. Està basat en un format de fitxer per definir blocs de text, el qual està integrat amb un llenguatge que serveix tant per interpolar i transformar cadenes, com per automatitzar la generació de variants. Característiques:

Descarrega

Codi font i manual sota llicència GPL