Josep Portella

Programari

Subscripció RSS

jsMatrix

Animació programada en JavaScript que simula la pluja digital que apareix a la pel·lícula The Matrix.

Pinaret

Generador de llocs web estàtics.

Assistència.exe

Assistència remota ràpida mitjançant VNC invers.

Diari

Aplicació per Android equivalent a un diari personal tradicional.

Màgia DNI

Aplicació per Android que serveix per desmentir visualment la llegenda urbana del DNI.